February 8, 2023

เลขเด็ด หวยดัง

แชร์ข่าว หวยดัง หวยเด็ด หวยซอง อาจาร์ยดังทั่วไทย

จ่ายเงินสงเคราะห์ สมาชิกกองทุนฯ เดือดร้อนโควิด รายละ 5,000-30,000

จ่ายเงินสงเคราะห์ สมาชิกกองทุนฯ เดือดร้อนโควิด รายละ 5,000-30,000

จ่ายเงินสงเคราะห์ สมาชิกกองทุนฯ เดือดร้อนโควิด รายละ 5,000-30,000

จ่ายเงินสงเคราะห์ สมาชิกกองทุนฯ เดือดร้อนโควิด รายละ 5,000-30,000 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งในประเทศไทย และที่ทำงานอยู่ต่างประเทศ กรมการจัดหางาน เร่งดำเนินการเพื่อดูแลพี่น้องแรงงานที่เดือดร้อนให้ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆในโครงการ และตกหล่นให้น้อยที่สุด จึงได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือในทุกด้าน ทั้งแรงงานในประเทศ ที่ได้นำร่องโครงการการจ้างงานอย่างเร่งด่วน ซึ่งนับว่าสามารถช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาได้ส่วนหนึ่ง และแรงงานไทยที่ทำงานในต่างประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 

  1. สมาชิกกองทุนฯ ที่ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาจากการเกิดโรคระบาด ทำให้ต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้างงานโดยมีผู้ยื่นคำร้อง ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์-19 มิถุนายน 2563 และได้สงเคราะห์ให้กับสมาชิกกองทุนฯ ที่ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ 5 (2) (ฉ) แล้วจำนวน 42 ราย รายละ 15,000 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 630,000 บาท

    2. สงเคราะห์สมาชิกกองทุนฯ ที่ประสบปัญหาระหว่างอยู่ในต่างประเทศ เช่น นายจ้างประกาศปิดกิจการ เนื่องจากมาตรการในแต่ละประเทศเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด หรือนายจ้างสั่งให้พักงานและอยู่ระหว่างรอกลับเข้าไปทำงานใหม่ โดยมิใช่ความผิดของสมาชิกกองทุนฯ และขาดรายได้ โดยสำนักงานแรงงานในต่างประเทศจะเป็นผู้รับผิดชอบ และพิจารณาการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์แก่สมาชิกกองทุนฯ ที่ยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์หลังตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว จะพิจารณาให้การช่วยเหลือตามความเป็นจริงและเหมาะสม ตามระเบียบ ข้อ 5 (2) (ง) เป็นค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินรายละ 30,000 บาท โดยสำนักงานแรงงานในต่างประเทศได้ให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกองทุนฯ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ที่อยู่ในต่างประเทศ ทั้งหมด 31 ราย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 130,961.92 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563)

  1. พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกกองทุนฯ ที่เป็นคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (Re-Entry Visa) และยังไม่สามารถกลับไปทำงานตามสัญญาจ้างที่เหลืออยู่ได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งกลุ่มนี้ถือว่า ไม่เข้าระเบียบการสงเคราะห์ แต่เห็นว่าได้รับผลกระทบจึงพิจารณาให้ความช่วยเหลือ รายละ 5,000 บาท

ทั้งนี้ สมาชิกกองทุนฯ กลุ่ม Re-Entry จะต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิมาตรการเยียวยาจากกระทรวงการคลัง (www.เราไม่ทิ้งกัน.com)

อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินสงเคราะห์นี้ เฉพาะคนงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศและได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศที่ประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 โดยสามารถยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 ชั้น 10 ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ โทร. 022456710-11, 02-2450674

สำหรับการยื่นคำร้อง สามารถยื่นได้ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เกิดสิทธิ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน.

เรียบเรียงโดย เลขเด็ดหวยดัง

24 มิถุนายนประชาชนทำกิจกรรม “ลบยังไง ก็ไม่ลืม” ประวัติศาสตร์

เลขเด็ดงวดนี้ หวยดัง เจ้าแม่นาคี 1/7/63

ถูกหวย 80 ใบ แก้บน “พ่อปู่ฤๅษีพรหมเมศ-กุมารเจ้าสัวเฮง”

“ต้น อาชว์” โพสต์คลิปอวยพรวันเกิดคุณพ่อ “แต้ว ณฐพร” ร่วมแจม