February 8, 2023

เลขเด็ด หวยดัง

แชร์ข่าว หวยดัง หวยเด็ด หวยซอง อาจาร์ยดังทั่วไทย

จ่ายเงินเยียวยา

จ่ายเงินเยียวยา 3,000 บาท ให้ผู้ถือ "บัตรคนจน" จ่ายเงินเยียวยา 3,000 บาท ให้ผู้ถือ "บัตรคนจน" วันเดียวเท่านั้นกรมบัญชีกลาง เตรียมจ่ายเงินเยียวยา 3,000 บาท ให้ผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการที่รัฐ ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐในตอน "โควิด-19"วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เผยออกมาว่า ดังที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นด้วยผลของการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาใช้จ่ายเงินกู้ยืม ที่อนุมัติให้กระทรวงการคลังช่วยเหลือ แก้ไข และก็ชดเชยให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังมิได้รับความช่วยเหลือจากโครงงานใดๆของภาครัฐ ในตอนที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ดังนี้ ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ตรวจทานแล้วพบว่า มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ จำนวนทั้งมวล 1.14 ล้านคน โดยผู้มีสิทธิจะได้รับเงินบริจาคเยียวยา เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563) รวมเป็นเงินจำนวน 3,000 บาท/คน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1.14 ล้านผู้ที่ได้รับสิทธิ์ จะต้องไม่เป็นผู้เอาประกันตนตามมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม และไม่ได้เป็นข้าราชการในหน่วยงานของรัฐ ทั้งยังยังไม่เคยได้รับเงินสนับสนุนจากแผนการใดๆก็ตามของภาครัฐ ดังเช่น โครงการเราไม่ทิ้งกัน แผนการช่วยเหลือเกษตรกร และก็โครงงานช่วยเหลือกลุ่มบอบบาง ด้วยเหตุนั้น กรมบัญชีกลางได้ดำเนินงานถอนเงินแทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เพื่อจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์ โดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 3,000 บาท ซึ่งจ่ายเพียงแต่ครั้งเดียว ในวันที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้ สามารถถามข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ถึงที่เหมาะ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ. เรียบเรียงโดย เลขเด็ดหวยดัง...